Trang chủ > Tin tức & Sự kiện
Tin tức & Sự kiện

Chúng tôi đã cài đặt G - Shot Smart 2 tại cửa hàng ở thành phố Fukuoka, tỉnh Fukuoka.

  • 22/08/2018

Theo vị trí và kết cấu mặt bằng của cửa hàng chúng tôi xây dựng hệ thống mô phỏng golf kết hợp giữa lưới cho trần nhà và  đệmmút cho hai bên tường.