Trang chủ > Tin tức & Sự kiện
Tin tức & Sự kiện

Chúng tôi đã cài đặt G - Shot Smart 2 tại ngôi nhà mới xây ở thành phố Saitama, Nhật Bản.

  • 25/08/2018

Thiết lập mô hình mô phỏng Golf Gshot Smart 2 tại nhà mới của khách hàng trong khu dân cư yên tính với hệ thống cách âm.