Trang chủ > Tin tức & Sự kiện
Tin tức & Sự kiện

G-shot Smart II tại Ocean Golf, Hà Nội, Việt Nam.

  • 06/02/2018

Hoàn thành việc thiết lập 2 mô hình mô phỏng Golf G-shot Smart 2 tại của hàng Ocean Golf.

Địa chỉ: 645 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội.