Trang chủ > Tin tức & Sự kiện
Tin tức & Sự kiện

Thiết lập G - Shot Smart 2 cho các công ty ở thành phố Tamana, tỉnh Kumamoto.

  • 14/11/2018Lần này, chúng tôi trang bị cảm biến dành cho cả người chơi tay phải và tay trái.

Cả hai bức tường đều là lưới, trần là thảm đệm, sàn được trải cỏ nhân tạo.