Trang chủ > Tin tức & Sự kiện
Tin tức & Sự kiện

Thiết lập 'G-Shot Smart 2' tại tư nhân ở thành phố Osaka.

  • 28/11/2018Vì phòng mô phỏng nằm cạnh bãi xe nên chủ nhà có thể chơi gôn ngay sau khi về nhà.