Trang chủ > Tin tức & Sự kiện
Tin tức & Sự kiện

Chúng tôi đã thiết lập JoyGolf Smart + tại nhà mới của khách hàng ở Tokyo!

  • 27/12/2018


Lần này, chúng tôi đã cài đặt theo yêu cầu của khách hàng là đặt hệ thống mô phỏng golf dưới tầng hầm.

Vì chủ sở hữu đã hy vọng không đặt bất cứ thứ gì vào giữa khu vực đánh bóng, nên chúng tôi muốn đề xuất "JoyGolf Smart +", không gian được rộng và đẹp hơn (cảm biến được thiết lập trên trần nhà).