Trang chủ > Tin tức & Sự kiện
Tin tức & Sự kiện

Đơn hàng đầu tiên của năm 2019 là thiết lập G-Shot Smart 2 ở quận Fukuoka.

  • 09/01/2019

Chúc mọi người một năm mới nhiều sức khoẻ, hạnh phúc và thihj vượng.

Vì trần của căn phòng nơi lắp đặt gian hàng không bằng phẳng, tôi đã điều chỉnh thảm đệm của phần trần theo kích thước theo trần chéo.