Trang chủ > Tin tức & Sự kiện
Tin tức & Sự kiện

Thiết lập 'G - Shot Smart 2' tại Quận Taito, Thành phố Tokyo.

  • 25/12/2018Đây là công ty cơ sở phúc lợi. Đay là mô hình dành cho cả người thuận tay trái và tay phải.

Cả hai bức tường là đệm mat, trần nhà được xây dựng bằng lưới.