Trang chủ > Tin tức & Sự kiện
Tin tức & Sự kiện

Thiết lập 'G - Shot Smart 2' tại thành phố Miyawaka, tỉnh Fukuoka.

  • 11/12/2018"G - Shot Smart 2" được lắp đặt tại một công ty phúc lợi xã hội.

Đó là một mô hình tee tự động, chúng ta có thể điều chỉnh chiều cao của tee.